9.08.2010

Nostalgia磯崎.花蓮


2010

Oil on canvas
81.2 x 142.5 cm